• LIGNOS
  • Blog
  • Kvalita a originalita, prístup k zákazníkovi alebo cena

Prostredníctvom nami písaných článkov sa Vám pokúsime prihovoriť, popísať Vám určité veci ohľadom záhradných chatiek a ostatných drevostavieb, o ktoré sa zaujímame alebo prípadne objasniť Vaše pripomienky.

Kvalita a originalita, prístup k zákazníkovi alebo cena

Zverejenené - 18.2.2022

Kategória - Rekreačné chaty

Záhradná chatka priradená k blogu

Kvalita použitých materiálov, originalita návrhu riešenia  podľa požiadaviek zákazníka je prioritou, ktorou sa vyznačujú naše projekty.

Snaha o komunikáciu so zákazníkom, pochopenie jeho potrieb, odborne a hlavne ochotne poradiť pri návrhu a realizácii projektu..

Férová cena, to znamená pripraviť zákazníkovi ponuku bez vedľajších alebo skrytých položiek, ktorá objektívne odrazí cenu materiálov, práce a primeraný zisk pre spoločnosť.

Tieto princípy platia všeobecne a mali by ísť spoločnr ruka v ruke. Ale je to skutočne pravda ? Nie je práve teraz čas, keď ľudia vidia nárast cien materiálov, energií, že budú preferovať cenu pred všetkým ?

Položili sme si túto otázku a pokúsili sa nájsť odpoveď. Pripravili sme preto pre náhodných ľudí, ktorí samozrejme môžu byť niekedy našimi zákazníkmi, súťaž o malú cenu. Formulovali sme práve tieto tri otázky a pýtali sa ich na našom FB profile, na poradie priorít, ktoré by pri výbere drevostavby preferovali. Súťaž prebiehala cca 14 dní a radi by sme sa podelili s Vami o jej výsledky. Hodnotili sme umiestnenie tej, ktorej otázky na prvom mieste. Druhé a teretie miesto sme nevyhodnocovali, pretože mnohí uvádzali iba jednu alebo dve podstatné priority.

 

Súťaže sa svojim hlasovaním zúčastnilo 214 respondentov

Kvalitu a originalitu považovalo za prvoradú 151 opýtaných

Prístup spoločnosti považovalo za prvoradý  28 opýtaných

Cenu považovalo za prvoradú  35 opýtaných

 

Čo pre nás tieto výsledky znamenajú ? Tajne sme dúfali, že si ľudia stále budú vážiť kvalitu a nepreváži tlak používať menejhodnotné materiály, nižšiu kvalitu opracovania ... Nesklamali sme sa. Požiadavka na kvalitu vysoko prevýšila ostatné priority. Tešíme sa, že naši potencionálni zákazníci chápu, že dlhodobý úžitok a individuálne riešenie predčí dočasné a uniformné riešenia.. Nechceme a ani nemôžeme znižovať otázku ceny našich drevostavieb aj keď rozdiel medzi opýtanými uprednosťnujúcimi kvalitu pred cenou je veľký. Pravdou však je, že cena je iba odraz cien materiálu a ceny práce. Snažíme sa presvedčiť našich zákazníkov o férovosti našich cien a darí sa nám. Úplne chápeme, že naše drevostavby nie sú najlacnejšie na trhu, ale môžeme s istotou povedať, že sa snažíme pre každého nájsť riešenie.  Zároveň nás prekvapila malá pozornosť venovaná,  prístupu spoločnosti k zákazníkom. Očakávali sme, že práve ten bude pre opýtaných podstatný. Práve komunikácia medzi zhotoviteľom a zákazníkom je veľmi dôležitá, aby výsledok snaženia smeroval k obojstrannej spokojnosti. Bezplatný cenový návrh, bezplatná vizualizácia, časovú flexibilitu - toto ponúkame našim klientom. Možno respondenti našej súťaže nevedia, čo môžu od dobrého prístupu očakávať, možno sme položili nie celkom správne otázku.

Táto malá súťaž, alebo malý prieskum nás iba podporil v našom smerovaní  - kvalita za férovú cenu. Tento formát spätnej väzby budeme určite častejšie využívať.

 

Ďalšie články

Obrázok záhradnej chatky k blogu
  • 6.4.2021

Neváhajte, čas hrá proti Vám

Určite Vám neunikli informácie z médií o turbulentnom vývoji cien dreva a stavebných materiálov vôbec. Súvisí to s celosvetovým prudkým stavebným boomom predovšetkým v USA a Ázii, ktorý pohlcuje obrovské množstvo reziva z E...

Čítať viac