Blog cover photo

Lignos / Blog / Záhradné chatky a ostatné drevostavby ušité na mieru zákazníka


Záhradné chatky a ostatné drevostavby ušité na mieru zákazníka

Zverejnené 21.2.2021 v kategórii - Rekreačné chaty

Nesporným dôvodom, prečo si našu spoločnosť zákazníci vyberajú na realizáciu je možnosť vyrobiť a zmontovať záhradnú chatku alebo akúkoľvek inú drevostavbu na mieru.

Každý zákazník, ktorý nás osloví má určitú predstavu o svojej budúcej drevostavbe. V prvom rade sa snažíme v rozhovore so zákazníkom presne špecifikovať účel použitia budúcej stavby. Využívajúc naše skúsenosti zákazníkovi poradíme a hľadáme vhodné skĺbenie jeho predstavy a možného technického riešenia.
 

Všetko je podriadené zákazníkovi

Zákazník si sám môže určiť rozmery záhradnej chatky, jej dispozíciu, počet a umiestnenie okien a dverí. Rovnako tvar strechy / sedlová, pultová ... / , presahy krokiev alebo  presahy čiel sú voliteľné. Pre inšpiráciu ponúkame galériu na našej webovej stránke lignos.sk.
 

Vizualizácia

Každý by rád videl svoju záhradnú chatku už pred realizáciou. Po odsúhlasení rozmerov a dispozície vytvoríme zákazníkový veľmi reálnu vizualizáciu budúceho diela. Na základe tejto vizualizácie odladíme detaily, ktoré by nebolo možné bez kvalitnej vizualizácie postrehnúť.